Styrelsen2019-04-04T13:37:34+00:00

Tranås Trädgårdssällskaps styrelse

info@tranastradgardssallskap.se

 Angela Papp

Kassör

Maria Fransson

Sekreterare

Eva Hultén

Ledamot


Kerstin Nilsson

Ledamot


Emma Grensman

Ledamot

Ulla-Britt Wressel

Suppleant

Susan Westman

Suppleant

Lennart Ring

Revisor


Elisabeth Malmsjö

Revisor


Bo Tunemar

Revisorssuppleant