Styrelsen2018-03-16T19:31:19+00:00

Tranås Trädgårdssällskaps styrelse

info@tranastradgardssallskap.se

Mia Ljungdahl

Ordförande

Maria Fransson

Sekreterare

 Angela Papp

Kassör


Kerstin Nilsson

Revisor

Eva Hultén

Ledamot

Ann-Charlotte Fokine

Ledamot

Gunilla Söderholm

Revisor

Anki Blomgren

Suppleant

Kjell Rydé

Suppleant

Lennart Ring

Revisorsuppleant