Om föreningen2017-06-10T14:32:42+00:00

Om Tranås Trädgårdssällskap

Tranås Trädgårdssällskap startades år 2004 efter ett möte som hölls på Rås gård i regi av centralorganisationen för Svensk Trädgård. Efter mötet var vi några stycken som bestämde oss för att det här verkade intressant och så startade vår första styrelse med stöd från den centrala enheten. Efter ett litet reportage i den lokala tidningen blev det även en liten skara trädgårdsintresserade som gick med och därmed var Tranås trädgårdssällskap igång.

Efter att i flera år varit runt 100 medlemmar ökar vi nu medlemsantalet för varje år som går. Trädgårdsintresset har blivit ett alltmer populärt fritidsintresse. Idag (2017) har vi drygt 130 medlemmar.

Flera miljoner människor i Sverige ägnar en stor del av fritiden åt att skapa och påta i trädgården, läsa trädgårdsböcker, -tidningar och studera frökataloger, besöka växthus och visningsträdgårdar. Anledningen är att allt som handlar om trädgård är roligt, stimulerande, spännande, vackert och friskvårdande.

2005-01-19

Första årsmötet med nybildade Tranås Trädgårdssällskap

På Rås gård samlades söndags (2005-01-16) merparten av medlemmarna i nybildade Tranås Trädgårdssällskap till sitt första årsmöte.
Föreningen som idag har 87 medlemmar bildades den 18 maj förra året har haft en intensiv verksamhet under de sju månader som gått.

Redan veckan efter bildandet gjordes den första utflykten till en plantbytardag hos Boxholms Trädgårdsförening. Man har också besökt Föreningen Organisk Biologisk Odling´s visningsträdgårdar i Kvarnarp utanför Eksjö samt gjort en längre avstickare till Huseby Bruk.
Totalt har föreningen arrangerat elva olika utflykter och arrangemang med bland annat visningar på Romanäs Trädgård och besök i ett par medlemsträdgårdar.
Föreningen deltog också i det stora evenemanget ”Landsbygdens Dag” på Rås gård den 5 juni då man sålde plantor för att bättra på den nybildade föreningens ekonomi.

Tranås Trädgårdssällskap fortsätter nu i samma anda. Första halvåret har man spikat inte mindre än fjorton olika aktiviteter. Populärast blir nog plantbytarkvällen den 12 maj i ”Gapskrattet” utanför stadshuset.
I den nya styrelsen kvarstår Charlotte Fransson som ordförande. Maria Ljungdahl fortsätter som sekreterare. Anna Melander valdes till kassör och efterträder Yvonne Alexandersson.
Nya i styrelsen är Inger Karlsson, Elsy Pettersson och Pär Bengtsson medan Karin Avasoo kvarstår sedan tidigare.


Text och foto: Bevan Berthelsen

I Tranås Trädgårdssällskaps nya styrelse ses från vänster Anna Melander, Pär Bengtsson, Charlotte Fransson (sittande), Karin Avasoo, Inger Karlsson, Maria Ljungdahl (sittande) och Elsy Pettersson.

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com